Nogel: geïsoleerd stelkozijn

 

  • Ideaal voor passieve huizen
  • Voorkomt het ontstaan van koudebruggen
  • Bestand tegen zware belasting
  • Vensters kunnen vervangen worden zonder de gevel aan te tasten
  • Geschikt voor een straal tot 90 mm

Constructie:

Het kozijn bestaat uit Green-Fast ® EASY profielen en wordt met behulp van onze montagelijm SILISTO® Hybrid en de eveneens door ons geleverde schroeven rechtstreeks aan de wand bevestigd.
Samen met de totale systeemeenheid levert dit een duurzame, stabiele en warme voorwandmontage op.

 

Montagehandleiding Green Fast ® EASY

Rondom de vensteropening dient een 10 cm brede ongepleisterde strook vrij te worden gelaten. Het vensterkozijn dient 2 cm breder en circa 4 cm hoger dan het venster te zijn (1 cm dilatatie), tenzij de fabrikant van het venster een andere dilatatieopening aanbeveelt.

 

1. Breedte venster meten en een stuk voorbereiden van een lengte van minimaal een vensterbreedte plus 20 cm. De profielen worden onderling verbonden door de haken aan het eind van elk profiel in te steken.
2. Op het voorbereide stuk wordt de lijm aangebracht met behulp van het spuitpis tool. De lijm wordt op het zwarte ruwe oppervlak aangebracht in een hoeveelheid van 100 ml per meter profiel. De lijm wordt in de vorm van drie rupsbanden met driehoeksdoorsnede met een basis van 8 mm en een hoogte van 8 mm aangebracht. 8 mm aangebracht. Bij ongelijk muuroppervlak dient de hoeveelheid lijm met 20 te worden vermeederd. Het profiel wordt met de zwarte gladde zijde naar het venster toe gemonteerd.
3. In maximaal 5 minuten na het aanbrengen van de lijm wordt het profiel stevig en gelijkmatig op de muur gedrukt. Het profiel dient axiaal tegenover de venster opening te worden aangebracht, onder de onderste rand van het vensterkozijn. Vervolgens dient het profiel van onderaf in beide richtingen horizontaal te worden uitgelijnd.
4. In de muur openingen uitboren door de montagestangen (boortip Ø 8). Dit geldt niet bij gebruik van turbo-muurschroeven 7,5 x 112 mm voor de montage van het profiel op het metselwerk, bijvoorbeeld bij gasbeton.
5. Twee verticale stukken voorbereiden conform de afmetingen van de montageopening door de profielen met elkaar te verbinden en op maat te snijden. Meestal wordt gewerkt met een profiellengte van vensterhoogte plus 4 cm, tenzij een grotere montageopening nodig is voor de montage van het venster / de deur.
6. Verticale profielen worden op analoge wijze op het onderprofiel gemonteerd, waarbij een extra hoeveelheid lijm wordt aangebracht tussen de basis van het verticale gedeelte en het onderprofiel. Het bovenprofiel wordt evenwijdig aan het onderprofiel aangebracht. 
7. De opgelijmde profielen mogen gedurende 2 uur niet worden belast bij een omgevingstemperatuur van ten minste 20 °C en 4 uur bij een temperatuur tussen 10 en 20 °C.
8. Onder aan het venster/ de deur wordt de multibase-lat ingehangen, indien nodig de lat op maat snijden tot de breedte van het venster / de deur. Latdelen mogen frontaal op elkaar gelijmd worden met behulp van montagelijm. Voor bredere vensters (bijvoorbeeld HST) dienen 2 of 3 Multibase-latten evenwijdig aan elkaar te worden gebruikt. Indien nodig de lat vastschroeven op het venster of de deur. tussen 10 en 20 °C.
9. Wanneer de binnenstrook onder het venster-/deurprofiel aangebracht wordt, dient dit aan de zijkanten en op de bovenkant van het vensterkozijn te worden geplakt.
10. Op het bovenoppervlak van het onderprofiel wordt lijm aangebracht in een hoeveelheid van 35 ml per 1 m (1 rupsband met driehoeks doorsnede met een basis van 8 mm en een hoogte van 8 mm).
11. Het venster / de deur axiaal in de uitgeschoven en uit profielen  vervaardigde venster-/deurkozijnen plaatsen en deze uitlijnen.
12. Openingen uitboren met een Ø 6 metalen boorkop door het venster-/ deurkozijn en het montageprofiel en vervolgens het venster bevestigen met behulp van de raamkozijnschroeven 7,5 x 112.
13. LET OP! Op de plaats van het bovenste scharnier dienen twee schroeven te worden gebruikt op onderlinge afstand van 5 cm.
14. Buitenstrook op de dilatatievoeg aan de zijkanten gelijk aan de bovenkant monteren.
15. Spuit een beetje water in de dilatatievoeg en vul vervolgens de ruimte met PU-schuim.
16. Na het uitharden van het schuim, het overschot aan de binnenzijde afsnijden en een dampbestendige binnenstrook aanbrengen.
17. Controleren op lekkage en eventuele gaten of spleten vullen met montagelijm.
18. Het systeem dient binnen 3 maanden te worden gecoat. Green Fast ® EASY

 


 

Nogel
Bedrijfspagina