Een glasheldere kijk op Belgische beglazing

Update november 2017

 

Een beglazing kan niet alleen afgewogen worden op enkel de warmtetransmissiecoëfficiënt Ug.
De energetische balans is een combinatie van: de thermische isolatiewaarden, de zonnewinsten en de aanvoer van (gratis) natuurlijk licht.

Ieder beglazing is op zichzelf uniek en het optimaliseren van zijn eigenschappen hangt af van:
de oriëntatie, het type gebouw, de plaats van de vensters, en zo meer.

In bijgevoegde folder vindt u een referentielijst van alle dubbele en drievoudige beglazingen die door de Belgische
glassector gecommercialiseerd worden.
De lijst geeft de eigenschappen van deze beglazingen weer en per maatschappij ook de volgende informatie:
de merknaam van de beglazing; de markering op de afstandhouder, waardoor de beglazing kan geïdentificeerd worden;
de Ug -waarde, de zontoetredingsfactor g en de lichttransmissie LT voor de verschillende samenstellingen.

Het aanbod aan beglazingen is veelvuldig en evolueert voortdurend.

 

Een glasheldere kijk op de Belgische beglazingen.
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door het verbond van de glasindustrie vgi-fiv.be

 

Soorten beglazingen

Naslagwerk: Een glasheldere kijk op Belgische beglazingen

 

Naslagwerk: Een glasheldere kijk op kwaliteitsvolle BEN woningen