Gretsch­-Unitas

Har­telijk welkom

Gretsch­-Unitas is na ruim 100 succesvolle jaren één van de marktlei­ders op het ter­rein van raam- en deur­techniek, automa­ti­sche ingang- als­mede gebouwma­nage­ment­sys­temen. Bij ons vindt u niet alleen een ruim, vol­l­edig assorti­ment, gaande van venster­be­slag voor eengezins­wo­ningen tot gebouwma­nage­ment­sys­temen. Ook wanneer u een sys­te­e­montwi­kke­laar of een CE-cer­ti­fi­ce­ring nodig heeft, kunt u bij ons terecht.

 

De onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas

De onder­n­emingsgroep Gretsch­-Unitas bestaat uit meer dan 50 pro­ductie- en ver­ko­opves­tigingen in 35 landen. Onder de inter­na­tio­naal leiding­gevende merken GU (bouw­be­s­lagen), BKS (sloten, sluit­sys­temen) en FERCO (bouw­be­s­lagen) biedt deze 'Voor­s­prong met sys­teem'.

In het bijzonder pro­du­ceren en ver­kopen wij ca. 30.000 artikelen op het vlak van raam- en deur­techniek, automa­ti­sche toegangs­sys­temen en gebouwma­nage­ment­sys­temen, die zonder pro­blemen met elkaar kunnen worden gecombineerd. Met ca. 3700 mede­werkers en een tra­ditie van meer dan 100 jaar ontwi­kkelt de GU-groep niet alleen afzonder­lijke pro­ducten, maar ook individuele, alomvat­tende oplos­singen voor grote pro­je­cten. Samen met architecten, ontwer­pers, als­mede fabrikanten van pro­fielen ont­s­taan harmo­nieuze ver­bindingen door een visio­n­aire architectuur en innova­tieve techniek.

De leiding van het familiebedrijf, dat in 1907 door Viktor Gretsch­ werd opge­richt, is momen­teel in handen van de broers Julius en Michael von Resch.

 

Voor­s­prong met sys­teem

  • GU: bouw­be­s­lagen
  • BKS: sloten, sluit­sys­temen
  • FERCO: bouw­be­s­lagen

 

 

 

Contactgegevens:

België

Gretsch­-Unitas Belgium N.V.
Donkses­te­enweg 212 - B 1003
2930 Brasschaat
België 

Tel.: +32 3 6419460
Fax +32 3 6467297

Email: info@gu-bks.be
Website: https://www.g-u.com/BE

Nederland:

GU-Neder­land B.V.
Dui­zeldonkse­straat 17
5705 CA Helmond
Neder­land

Tel.: +31 492 345810
Fax +31 492 345829

Email: info@gu.nl
Website: https://www.g-u.com/NL

 

 

Leveringsprogramma (download)

Verschenen berichten - Blogs